I Go Where True Love Goes

Julia. I'm from Brazil. I love fashion, music, Starbucks, TV series, movies and books.

(Source: napazdejah, via mae-natureza)

  • 5 June 2012
  • 916